دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 7169-352901      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۷ خرداد تعداد بازدید : 654

اخبار و اطلاعیه | اخبار دانشجویی | اطلاعیه 11 تا 12 آزمون ملی-دوره ششم

اطلاعیه 11 تا 12 آزمون ملی-دوره ششم
اطلاعیه 11 تا 12 آزمون ملی-دوره ششم

 

 

اطلاعیه11:

 آزمون مجدد پری کلینیک پروتز در روز شنبه مورخ 3/4/96 در ساعت هشت و نیم صبح در بخش پری کلینیک  دانشکده برگزار می گردد.

اطلاعیه12:

آزمون مجدد پری کلینیک ترمیمی در روز چهارشنبه مورخ 24/3/96 در ساعت هشت صبح در بخش پری کلینیک  دانشکده برگزار می گردد.