دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 6086-353381      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور تعداد بازدید : 450

نیمسال اول | برنامه هفتگی | ورودی 94

ورودی 94
برنامه درسی هفتگی94

 

برنامه دروس ترم 7 دندانپزشكي نیمسال اول 98-97- ورودی 94

عصرها

صبح ها

ايام هفته

14-13                                                   17 -15   

درمان بیماران با بی دندانی کامل            اخلاق پزشکی

کلاس   3                                                 کلاس 3

8:45-7:45                                                             

تشخیصی 3                                                           

کلاس 3

شنبه

                                                                                

 

8:45-7:45                                                             

بیماریهای روانی                                                           

کلاس 3                                                          

يكشنبه

 

 

8:45-7:45                          

ارتو نظری 1

 

كلاس  3           

دوشنبه

 

8:45-7:45

تشخیصی 3

 

کلاس 3

سه‌شنبه

17-13

روش تحقیق 2    

كلاس 3

8:45-7:45                            

پریو ن 1

كلاس  3

چهارشنبه

 

10- 8                 

زبان تخصصی 4و3   

 

                            کلاس 3

پنجشنبه

 

توضیحات:

تاريخ شروع كلاسها    24/06/97 وتاريخ پايان كلاسها  18/10/97 ميباشد

 

 

 

 

گردش اول

شروع  24/06/97

پايان  21/07/97

گردش دوم

شروع  22/07/97

پايان  21/08/97

گردش سوم

شروع  22/08/97

پايان  20/09/97

گردش چهارم

شروع  21/09/97

پايان  18/10/97

گروه 1

جراحی عملی 2- نیم گردش صبح

بیماریهای عملی 1- صبح

مبانی اندو 1- صبح

سلامت دهان عملی 1- نیم گردش صبح

ترمیمی عملی 1- نیم گردش صبح

پروتز پارسیل عملی 1

 

روش تحقیق 2(عصر)

روش تحقیق 2 (عصر)

گروه 2

سلامت دهان عملی 1- نیم گردش صبح

جراحی عملی 2- نیم گردش صبح

بیماریهای عملی 1- صبح

مبانی اندو 1 - صبح

ترمیمی عملی 1- نیم گردش صبح

 

پروتز پارسیل عملی 1

روش تحقیق 2(عصر)

روش تحقیق 2(عصر)

گروه 3

مبانی اندو1 - صبح

سلامت دهان عملی 1- نیم گردش صبح

جراحی عملی 2- نیم گردش صبح

بیماریهای عملی 1-صبح

ترمیمی عملی 1- نیم گردش صبح

روش تحقیق 2(عصر)

روش تحقیق 2(عصر)

پروتز پارسیل عملی 1

 

گروه 4

بیماریهای عملی 1-صبح

مبانی اندو 1- صبح

سلامت دهان عملی 1- نیم گردش صبح

جراحی عملی 2- نیم گردش صبح

ترمیمی عملی 1- نیم گردش صبح

روش تحقیق 2(عصر)

روش تحقیق 2(عصر)

 

پروتز پارسیل عملی 1

 

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 7 در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 ورودی 94

توضیحات:

 1. تاريخ شروع گردش ها   24/06/97  وتاريخ پايان كلاسها  18/10/97 ميباشد.
 2. دانشجویان در روزهای شنبه عصر به دلیل حضور در کلاس تئوری در بخش حضور نخواهند داشت.
 3. هفته اول شروع روتیشن گروه الف بخش سلامت دهان،   گروه ب بخش ترمیمی

 

تاريخ گردش دروس يك واحدي

نیمه اول گردش اول

 1.  

نیمه دوم گردشاول

 1.  

نیمه اول گردش دوم

 1.  

نیمه دوم گردش دوم

 1.  

نیمه اول گردش سوم

 1.  

نیمه دوم گردش سوم

 1.  

نیمه اول گردش چهارم

 1.  

نیمه دوم گردش چهارم

 1.