دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 18574-354487      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ خرداد تعداد بازدید : 909

اطلاعیه های دوره هفتم آزمون ملی | گروهبندی امتحان پره کلینیک مجدد بخش پروتز

گروهبندی امتحان پره کلینیک مجدد بخش پروتز
گروهبندی امتحان پره کلینیک مجدد بخش پروتز

گروهبندی امتحان پره کلینیک مجدد بخش پروتز

 

 

 

نام(فارسی)

نام خانوادگی(فارسی)

ثبت نام پرکلینیک پروتز(اولویت با 45 نفر اول می باشد)

حامد

بازرگانی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

الهام

طاهرخانی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

اسماعیل

قائنی حصاروئیه

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

فرهنگ

جبرائیلی

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

امید

دشتستانی الوار

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

پریسا

صادری

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

شيما

اسدي رومني

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

فاريا

حاجي زاده

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

شرمين

وطن پرست

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

امیرحسین

عزیزی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

نوشین

راستی

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

محمد

زين الديني

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

هستي

سهماني

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

مرتضی

فرزانه نیا

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

نيلوفر

اب روان

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

داريوش

استخر

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

نيلوفر

خوانساري نژاد

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

عبداله

کریمی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

ساناز

چاغروند

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

سهيل

اميري

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

آيسودا

لركي

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

مهديس

جامي

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

احسان

رضایی استبرق

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

سید مصطفی

غفوری یزدی

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

سعید

سعادتی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

سيد محمد امين

سجادى

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

محمد هادی

هادیخانی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

نسيم

القاصي

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

احمدرضا

روش

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

پيمان

رضوى

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

فاطمه

فقيه شجاعي

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

فرخنده

علاقبند

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

فرید

فرخ زاده

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

مهرداد

خسروانی دهکردی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

علیرضا

چهارباغی سیچانی

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

فريدا

جليلي

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

سارا

سعادتي فر

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

وحید

رضایی استبرق

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

هادی

قاسمیان امیری

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

امیررضا

جبارزاده رفیع

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

حسین

اکبر

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

پژمان

راد

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

محمد سعید

صادقی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

افشین

جوادزاده

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

محمد یحیی

میرزازاده

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

احمد

پولادی باغبادرانی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

محمدرضا

قنبری

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

الهه

پناهعلی نيا

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

کتایون

قبادی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

شکیبا

شاه بیگی گیل کلائی

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

علی

جودکی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

فریده

داداللهی ساراب

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

محمد

نظامی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

فاطمه

داداللهی ساراب

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

علي

سيديان مقدم

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

غزاله

ادیب قدس

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

اسا

قربانی

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

سودابه

سلیمانی مقدم

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

پدرام

کبیری

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

مریم

نظاری

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

مریم

نادری

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

افشین

شهریاری

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

نوشين

فروتن

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

پريسا

باقري

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

نسيم

يلالي

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

نسترن

کاویانی دارانی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

نادیا

باروج کیا کلائی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

سهند

دهقانی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح