دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 7169-356190      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ سه شنبه ۹ مهر تعداد بازدید : 766

اخبار و اطلاعیه | اخبار دانشجویی | جلسه معارفه دانش آموختگان خارج از کشور دوره یازدهم

جلسه معارفه دانش آموختگان خارج از کشور دوره یازدهم
جلسه معارفه دانش آموختگان خارج از کشور دوره یازدهم در تاریخ 15مهر 98 از ساعت 11:15دقیقه در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل برگزار می‌گردد

جلسه معارفه دانش آموختگان خارج از کشور دوره یازدهم در تاریخ 15مهر 98 از ساعت 11:15دقیقه در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل برگزار می‌گردد. حضور دانش آموختگان دوره یازدهم اجباری بوده و در صورت عدم حضور به منزله انصراف به وزارت بهداشت معرفی می‌گردنند.  به همراه داشتن کارت ملی و عکس 3*4 پشت نویسی شده برای تمامی دانش آموختگان الزامی میباشد. از ورود همراه به داخل سالن معذوریم.