کد: 15499-331989      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۲ پنج شنبه ۳۰ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ شنبه ۳۰ فروردين    تعداد بازدید : 1025

برگزاری آزمون پایان دوره گروه اطفال به صورت OSCE

آزمون پایان دوره گروه اطفال به صورت OSCE در واحد آموزش بیمارستان ضیائیان برگزارشد.

                                                                                                   

  به همت واحد آموزش آزمون پایان دوره گروه اطفال  به صورت OSCE درساختمان آموزش

   درتاریخ 29/8/92برگزارگردید.

  شایان ذکراست درتاریخ مذکور آزمون گروههای  داخلی و قلب نیزبرگزارگردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close