کد: 15499-332088      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۳ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۴ فروردين    تعداد بازدید : 1512

چارت دروس ارائه شده در نیمسال جاری

به همت سرکار خانم ذوالفقاری،کارشناس آموزش دانشکده پزشکی

پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

دروس رشته "پزشكي از اول نيمسال تحصيلي تا پايان تحصيلات، اين دروس بصورت نيمسالي طبق جدول پيوست ارائه مي گردد و احتمال جابجايي دروس بين برخي نيمسال ها وجود دارد.

 

نیمسال اول پزشکی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

 

نظری

عملی

پیش نیاز

 

1

بافت شناسي نظري

3

   

3

 

2

بافت شناسي عملي

 

1

 

1

 

3

تشريح اندام نظري

1.5

   

1.5

 

4

تشريح اندام عملي

 

1.5

 

1.5

 

5

زبان پیش نیاز

3

   

3

 

6

بيوشيمي نظري 1

2

   

2

 

7

انديشه اسلامي1

2

   

2

 

8

اخلاق اسلامي

2

   

2

 

9

تربیت بدنی 1

 

1

 

2

 

10

زبان عمومی

3

   

2

 

جمع کل

16.5

3.5

 

20

 

نیمسال دوم پزشکی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

 

نظری

عملی

پیش نیاز

 

1

بيوشيمي نظري 2

3

   

3

 

2

بيوشيمي عملي 2

 

1

 

1

 

3

متون اسلامي

2

   

2

 

4

جنين شناسي

2

   

2

 

5

فيزيك پزشكي

2

   

2

 

6

اصول خدمات

 

1

 

1

 

7

تشریح تنه نظری

2.5

   

2.5

 

8

تشریح تنه عملی

 

1.5

 

1.5

 

9

انديشه اسلامي2

2

   

2

 

10

تکنولوژی و اطلاع رسانی

3

   

3

 

جمع کل

16.5

3.5

 

20

 

نیمسال سوم پزشکی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

 

نظری

عملی

پیش نیاز

 

1

تشريح سر و گردن نظري

2

   

2

 

2

تشريح سر و گردن عملي

 

1

 

1

 

3

ژنتيك

2

 

بیوشیمی ، بافت

2

 

4

زبان تخصصي 1

3

 

زبان عمومی

3

 

5

انقلاب اسلامی

2

   

2

 

6

اصول اپيدميولوژي

2

 

اصول خدمات

2

 

7

روانشناسي

2

   

2

 

8

فيزيولوژي نظري 1

4

 

بافت، بيوشيمي 1و2

4

 

9

تغذيه

2

 

بيوشيمي 1و2

2

 

جمع کل

19

1

 

20

 

نیمسال چهارم پزشکی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

 

نظری

عملی

پیش نیاز

 

1

فيزيولوژي نظري 2

4

 

فيزيولوژي 1

4

 

2

فيزيولوژي عملي 2

 

1

 

1

 

3

جمعيت و تنظيم خانواده

3

   

3

 

4

تاریخ اسلام

2

   

1

 

5

باكتري شناسي

3

 

فيزيولوژي 1

3

 

6

ويروس  شناسي

1

   

1

 

7

ميكروب عملي

 

1

 

1

 

8

تاریخ تمدن

2

   

3

 

9

زبان تخصصی 2

3

 

زبان تخصصی 1

3

 

جمع کل

18

2

 

20

 

نیمسال پنجم پزشکی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

 

نظری

عملی

پیش نیاز

 

1

پاتولوژي عمومي عملي

 

2

 

2

 

2

پاتولوژي عمومي نظري

4

 

فيزيولوژي  2

4

 

3

انگل نظري

3

 

فيزيولوژي  1

3

 

4

انگل عملي

 

1

 

1

 

5

ایمونولوژی نظری

4

   

4

 

6

ایمونولوژی عملی

 

1

 

1

 

7

ادبیات فارسی

2

   

2

 
 

تربیت بدنی2

 

1

     

جمع کل

13

5

 

18

 

 

نیمسال ششم پزشکی

 
 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

 

نظری

عملی

پیش نیاز

 

1

مهارت های بالینی 1

1

1

 

2

 

2

مهارتهای برقراری ارتباط

./5

1

 

1.5

 

3

فیزیوپاتولوژی قلب

2

   

2

 

4

فیزیوپاتولوژی کلیه

2

   

2

 

5

فیزیوپاتولوژی ريه

2

   

2

 

6

فیزیوپاتولوژی روماتولوژي

2

   

2

 

7

فارماکولوژی 1

2

   

2

 

8

پاتولوژی اختصاصی 1

2

1

 

2

 

جمع کل

13.5

3

 

16.5

 

نیمسال هفتم پزشکی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

 

نظری

عملی

پیش نیاز

 

1

مهارت های بالینی 2

1

1

 

2

 

2

فارماکولوژی  2

2

1

فارماکولوژی 1

3

 

3

پاتولوژی اختصاصی 2

2

2

 

4

 

4

فیزیوپاتولوژی غدد

2

   

2

 

5

فیزیوپاتولوژی خون

2

   

2

 

6

فیزیوپاتولوژی گوارش

2

   

2

 

جمع کل

11

4

 

15

 

نیمسال هشتم پزشکی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

 

   نظری

عملی

پیش نیاز

 

1

کارآموزی داخلی

 

12

 

12

 

2

آمار

2

   

2

 

3

اپیدمیولوژی بالینی

2

   

2

 

4

سم شناسی

1

   

1

 

جمع کل

5

12

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال نهم پزشکی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

 

نظری

عملی

پیش نیاز

 

1

کارآموزی جراحی

 

6

 

6

 

2

جراحی عمومی

6

   

6

 

3

ارتوپدی نظری

2

   

2

 

4

ارولوژی نظری

1

   

1

 

5

جراحی اعصاب

1

   

1

 

6

کارآموزی ارتوپدی

 

3

 

3

 

7

کارآموزی ارولوژی

 

3

 

3

 

جمع کل

10

12

 

22

 

 

نیمسال دهم پزشکی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

 

نظری

عملی

پیش نیاز

 

1

بیماریهای کودکان کارآموزی

 

9

 

9

 

2

بیماریهای کودکان 1

3

   

3

 

3

بیماریهای کودکان 2

3

   

3

 

4

پزشكي قانوني نظري

2

   

2

 

5

پزشكي قانوني عملي

(نیمسال دوم جهت هر دو گروه دانشجویان)

 

1

 

1

 

6

اخلاق پزشکی

2

   

3

 

7

بیماریهای پوست کارآموزی

 

3

     

جمع کل

10

13

 

22

 
 

 

نیمسال یازدهم پزشکی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

 

نظری

عملی

پیش نیاز

 

1

بیماریهای زنان کارآموزی

 

6

 

6

 

2

بیماریهای زنان نظری

4

   

4

 

3

بیماریهای اعصاب نظری

2

   

2

 

4

بیماریهای اعصاب کارآموزی

 

3

 

3

 

5

روانپزشکی کارآموزی

 

3

 

3

 

6

بیماریهای روانپزشکی نظری

2

   

2

 

جمع کل

8

12

 

20

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال دوازدهم پزشکی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

 

نظری

عملی

پیش نیاز

 

1

بیماریهای عفونی نظری

3

   

3

 

2

كاربرد كامپيوتر

2

   

2

 

3

بهداشت کارآموزی

 

2

 

2

 

4

بیماریهای عفونی کارآموزی

 

3

 

3

 

5

رادیولوژی کارآموزی

 

3

 

3

 

6

بیماریهای چشم کارآموزی

 

3

 

3

 

7

بیماریهای چشم کارآموزی

 

3

 

3

 

جمع کل

5

14

 

19

 
 

قبل شروع امتحان جامع کارورزی پایان نامه بایستی ثبت گردد .

 

نیمسال سیزدهم پزشکی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

 

نظری

عملی

پیش نیاز

 

1

بیماریهای عفونی کارورزی

 

4

 

4

 

2

بیماریهای داخلی کارورزی

 

12

 

12

 

3

کارورزی بهداشت

 

4

 

4

 

4

قلب کارورزی

 

4

 

4

 

5

بیماریهای زنان کارورزی

 

4

 

4

 

6

بیماریهای پوست کارورزی

 

4

 

4

 

7

بیماریهای روانپزشکی کارورزی

 

4

 

4

 

8

بیماریهای گوش و حلق و بینی کارورزی

 

4

 

4

 

9

بیماریهای کودکان کارورزی

 

12

 

12

 

10

طب اورژانس

 

8

 

8

 

11

جراحی کارورزی

 

8

 

8

 

جمع کل

 

68

 

68

 
   
 

 

 

نظر شما :
captcha
Close