کد: 15499-342727      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ شنبه ۲۴ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ شنبه ۲۴ آبان    تعداد بازدید : 929

اطلاعيه آموزشی

برنامه آزمون هاي دوره داخلي

 

 تاريخ آزمون اپيدميولوژي :28 /10/93 ساعت 14 الي 16

تاريخ آزمون آمار : 5/11/93ساعت 14 الي 16

تاريخ آزمون سم شناسي : 12/11/93 ساعت 14 الي 16

محل برگزاري آزمون ها : بيمارستان بهارلو

در صورت اعتراض به تاريخ هاي نامبرده تا تاريخ 27/8/93 درخواست خود را به نماينده دوره،آقاي كيارش كاظمي تحويل نماييد.

 

نظر شما :
captcha
Close