کد: 15499-343069      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ شنبه ۸ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ شنبه ۸ آذر    تعداد بازدید : 1222

دوره های کارگاهی آموزش و تمرین تزریقات و سوچور

دوره های کارگاهی آموزش و تمرین تزریقات و سوچور در آذر ماه93....

دوره های کارگاهی آموزش و تمرین تزریقات و سوچور در آذر ماه93 

     ·      مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل در نظر دارد کارگاه های آموزشی و تمرینی را در ساعات آزاد مرکز برگزار نماید.

·      این سری کارگاه ها به صورت دوره ای در هر ماه طبق برنامه زیر نظر کارشناسان مرکز مهارتهای بالینی برگزار خواهد شد.

·      شرکت کلیه دانشجویان در این کارگاه ها آزاد می باشد .

·      در صورت تمایل به شرکت در هر یک از تاریخ های اعلام شده ، جهت ثبت نام به مرکز مهارت های بالینی مراجعه نمایید.

·      ظرفیت هر کارگاه به دلیل محدودیت امکانات، حداکثر 7 نفر می باشد، بدیهی است اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

 

 

کارگاه های آموزشی و تمرینی بخیه

روزهای هفته

تاریخ

ساعت

سه شنبه

93/9/11

10 - 12

شنبه

93/9/15

10 - 12

سه شنبه

93/9/18

10 - 12

سه شنبه

93/9/25

10 - 12

شنبه

93/9/29

10 - 12

 
 
 

کارگاه های آموزشی و تمرینی تزریقات

روزهای هفته

تاریخ

ساعت

دوشنبه

93/9/10

10 - 12

دوشنبه

93/9/17

10 - 12

دوشنبه

93/9/24

10 - 12

 

 

نظر شما :
captcha
Close