کد: 15499-343734      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ دوشنبه ۸ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ دوشنبه ۸ دي    تعداد بازدید : 1024

برگزاري كارگاه "مدیريت فرایند"

معاونت پژوهشی پردیس بین الملل در نظر دارد کارگاهی با عنوان "مدیرت فرایند" در تاریخ 13/10/93 جهت کارکنان معاونت بین الملل برگزار نماید...

معاونت پژوهشی پردیس بین الملل در نظر دارد کارگاهی با عنوان "مدیرت فرایند" در تاریخ 93/10/13 جهت کارکنان معاونت بین الملل برگزار نماید. کارکنان متقاضی شرکت در این کارگاه تقاضا مي شود تا تاریخ 93/10/08 به واحد مربوطه مراجعه كنند.

نظر شما :
captcha
Close