کد: 15499-344057      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ شنبه ۲۰ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ شنبه ۲۰ دي    تعداد بازدید : 1288

دوره های کارگاهی آموزش و تمرین درمرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل دی و بهمن 93

دوره های کارگاهی آموزش و تمرین درمرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل دی و بهمن 93....

دوره های کارگاهی آموزش و تمرین درمرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل

 دی و بهمن 93

 

·      مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل در نظر دارد کارگاه های آموزشی و تمرینی را در ساعات آزاد مرکز برگزار نماید.

·      این سری کارگاه ها به صورت دوره ای در هر ماه طبق برنامه زیر نظر کارشناسان مرکز مهارتهای بالینی برگزار خواهد شد.

·      شرکت کلیه دانشجویان در این کارگاه ها آزاد می باشد .

·    دانشجویان در صورت تمایل به شرکت در هر یک از تاریخ های اعلام شده،می بایست قبل از تاریخ مورد نظر جهت ثبت نام          به مرکز مهارت های بالینی مراجعه نمایند.

·      ظرفیت هر روز کارگاه به دلیل محدودیت امکانات، حداکثر 6 نفر می باشد، بدیهی است اولویت با کسانی است که زودتر          ثبت نام نمایند.

·      کارگاه تزریقات به دلیل تراکم مطالب به دو بخش تقسیم شده است،ثبت نام در هر یک از بخشها به طور جداگانه انجام             می شود.

 

 

کارگاه های آموزشی و تمرینی بخیه

روزهای هفته

تاریخ

ساعت

چهار شنبه

93/10/24

10 - 12

چهار شنبه

93/11/1

10 - 12

چهار شنبه

93/11/8

10 - 12

یکشنبه

93/11/12

10 - 12

شنبه

93/11/25

10 - 12

 
 

کارگاه های آموزشی و تمرینی BLS CPR

روزهای هفته

تاریخ

ساعت

شنبه

93/10/27

10 - 12

یکشنبه

93/11/5

10 - 12

شنبه

93/11/11

10 - 12

شنبه

93/11/18

10 - 12

 
 

کارگاه های آموزشی و تمرینی تزریقات

روزهای هفته

تاریخ

ساعت

موضوع

دوشنبه

93/10/22

10 - 12

IV Line

سه شنبه

93/10/23

10 - 12

IM , ID , SC

دوشنبه

93/10/29

10 - 12

IV Line

سه شنبه

93/10/30

10 - 12

IM , ID , SC

دوشنبه

93/11/6

10 - 12

IV Line

سه شنبه

93/11/7

10 - 12

IM , ID , SC

دوشنبه

93/11/13

10 - 12

IV Line

سه شنبه

93/11/14

10 - 12

IM , ID , SC

دوشنبه

93/11/20

10 - 12

IV Line

سه شنبه

93/11/21

10 - 12

IM , ID , SC

دوشنبه

93/11/27

10 - 12

IV Line

سه شنبه

93/11/28

10 - 12

IM , ID , SC

 

 

نظر شما :
captcha
Close