کد: 15499-344336      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ سه شنبه ۳۰ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ يکشنبه ۵ بهمن    تعداد بازدید : 2351

نحوه انتخاب واحد نیمسال دوم 1393

نحوه انتخاب واحد نیمسال دوم 1393.....

به نام خدا

(ورودی86)

لازم است دانشجویان مقطع کارورزی(ورودی86)منطبق با تقویم آموزشی (4 الی 8 بهمن ماه)انتخاب واحد خود را از طریق سیستم سما انجام دهند.

از آنجاییکه دانشجویان قادر به اخذ بیش از 20 واحد نیستند لازم است دانشجویانی که بیش از 20 واحد دارند تا 20 بهمن ماه با مراجعه به واحد آموزش دانشکده پزشکی نسبت به انتخاب دستی 4 واحد باقی مانده اقدام نمایند.

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

كد درس

1

ارتوپدی کارورزی

2

1011086

2

اورژانس دو کارورزی

4

1011074

3

اورژانس یک کارورزی

4

1011073

4

بهداشت کارورزی

4

1011081

6

بیماریهای پوست کارورزی

2

1011085

7

بیماریهای داخلی کارورزی

16

1011075

8

بیماریهای زنان کارورزی

4

1011080

9

بیماریهای عفونی کارورزی

4

1011083

10

بيماريهاي كودكان كارورزی

12

1011076

11

بيماريهاي گوش و حلق و بینی کارورزی

2

1011087

12

جراحی کارورزی

8

1011077

13

روانپزشکی کارورزی

4

1011082

14

سوانح و سوختگی

2

1011139

 

 

 

 

(ورودی87 و پیش از آن)

تذکر:  دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون پیش کارورزی اسفند 93 (ورودی87 و پیش از آن) بعد از انتخاب بخش ها با آموزش دانشکده مادر(سرکار خانم تولیت) تا 20 فروردین ماه با مراجعه به واحد آموزش پردیس بین الملل(سرکار خانم ذوالفقاری) انتخاب واحد دستی خود را تحویل تا انتخاب واحد ایشان از طریق سامانه انجام گیرد.

 لازم به ذکر است تمامی عواقب ناشی از عدم پرداخت شهریه، تاخیر در مراجعه و انجام فرایند انتخاب واحد بر عهده شخص دانشجو می باشد.

دروس انتخابی نيمسال دوم سال تحصيلي 94 - 93 دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون پیش کارورزی شهریور94 (ورودی 87 و قبل از آن) به شرح ذيل مي باشد :

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

كد درس

1

بیماریهای عفونی نظری

3

1011058

2

بیماریهای چشم کارآموزی

3

1011067

3

بیماریهای گوش و حلق و بینی کارآموزی

3

1011068

4

رادیولوژی كارآموزي

3

1011071

5

بیماریهای عفونی کارآموزی

3

1011105

6

بهداشت کارآموزی

2

1011069

7

کاربرد کامپیوتر

2

1011060

تعداد واحد

19

 

نکته: کلیه دانشجویان ورودی 86 و 87 که مجاز به شرکت در آزمون پیش کارورزی شهریور ماه 94 می باشند حداکثر تا تاریخ 15/02/94 نسبت به ثبت پروپوزال (عنوان و نام استاد) به دفتر معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی(سرکار خانم دکتر بهادری و سرکار خانم اکبری) مراجعه نمایند.

نیازی به اخذ واحد پایان نامه در این نیمسال نمیباشد.

از آنجاییکه دانشجویان قادر به اخذ بیش از 20 واحد نیستند، لازم است دانشجویانی که بیش از 20 واحد دارند تا 20 بهمن با مراجعه به واحد آموزش دانشکده پزشکی نسبت به انتخاب دستی واحد های خود مانده اقدام نمایند.

 

(ورودی 88 و پیش از آن)

 

دروس انتخابی دانشجویان کارآموزی دوره زنان – کودکان(ورودی 88 و پیش از آن) نيمسال دوم سال تحصيلي 94 - 93 به شرح ذيل مي باشد:

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

كد درس

1

بيماريهاي زنان نظري

4

1011061

2

بيماريهاي زنان كارآموزي

6

1011107

3

بيماريهاي اعصاب كارآموزي

3

1011108

4

بيماريهاي اعصاب نظري

2

1011062

6

روانپزشكي كارآموزي

3

1011109

7

روانپزشكي نظري

2

1011063

8

بيماريهاي پوست كارآموزي

3

10110701

9

بيماريهاي كودكان دو نظري

3

1011066

10

بيماريهاي كودكان كارآموزي

9

1011110

11

بيماريهاي كودكان يك نظري

3

1011065

12

اخلاق پزشكي

2

1011064

13

بیماریهای عفونی نظری

3

1011058

14

بیماریهای چشم کارآموزی

3

1011067

15

رادیولوژی کارآموزی

3

1011071

16

بیماریهای عفونی کارآموزی

3

1011105

 

 

 

لازم به ذكر است انتخاب واحد هاي دو گروه در سیستم سما بدين شرح است:

گروه کودکان : بيماريهاي پوست كارآموزي، ، اخلاق پزشكي، بيماريها ي كودكان يك و دو نظري، بيماريهاي كودكان كارآموزي

(20واحد(

گروه زنان: بيماريهاي زنان نظري و كارآموزي، بيماريهاي روانپزشكي نظري و روانپزشكي كارآموزي، بيماريهاي اعصاب نظري و بيماريهاي اعصاب كارآموزي

(20واحد)

نکته2: دانشجویان گروه اطفال:

 دروس رادیولوژی کارآموزی و بیماریهای چشم کارآموزی

نکته3: دانشجویان گروه زنان:

 درس بیماریهای عفونی نظری و کارآموزی

در نیمسال جاری می گذرانند ولی در سیستم انتخاب نمی کنند. انتخاب این دروس و ثبت نمره در نیمسالهای بعد انجام خواهد شد.

دانشجویانی تاخیری 88 که پزشکی قانونی نظری و عملی را در سیستم سما اخذ نکرده اند درنیسال جاری این دروس را در سیستم خود انتخاب کنند.

از آنجاییکه دانشجویان قادر به اخذ بیش از 20 واحد نیستند لازم است دانشجویانی که بیش از 20 واحد دارند تا 20 بهمن با مراجعه به واحد آموزش دانشکده پزشکی نسبت به انتخاب دستی واحد باقی مانده اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

 

(ورودی 89 و پیش از آن)

 

دروس انتخابی دانشجویان دوره کارآموزی داخلی – جراحی(ورودی 89 و پیش از آن) نيمسال اول سال تحصيلي 94 - 93 به شرح ذيل مي باشد:

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

كد درس

1

آمارنظري

2

1011051

2

اپيدميولوژي باليني نظري

2

1011052

3

سم شناسي نظري

1

1011053

4

بيماريهاي داخلي كارآموزي

12

1011072

5

جراحي عمومي نظري

6

1011054

6

ارتوپدي نظري

2

1011055

7

اورولوژي نظري

1

1011056

8

جراحي اعصاب نظري

1

1011057

9

جراحي عمومي كارآموزي

6

1011102

10

ارتوپدي كارآموزي

3

1011103

11

اورولوژي كارآموزي

3

1011104

 

لازم به ذكر است انتخاب واحد هاي دو گروه به شرح ذیل می باشد:

گروه جراحي: جراحي عمومي نظري، ارتوپدي نظري، اورولوژي نظري، جراحي اعصاب نظري، جراحي عمومي كارآموزي، ارتوپدي كارآموزي، اورولوژي كارآموزي

(22 واحد)

گروه داخلي: آمار نظري، اپيدميولوژي باليني نظري، سم شناسي نظري، بيماريهاي داخلي كارآموزي، پزشکی قانونی نظری، پزشکی قانونی عملی

 

 (20 واحد)

نكته: دانشجويان گروه جراحي درس ارتوپدي نظري را انتخاب نكنند، اين واحد بطور خودكار در سيستم دانشجويان انتخاب خواهد شد.

از آنجاییکه دانشجویان قادر به اخذ بیش از 20 واحد نیستند لازم است دانشجویانی که بیش از 20 واحد دارند تا 20 بهمن با مراجعه به واحد آموزش دانشکده پزشکی نسبت به انتخاب دستی واحد باقی مانده اقدام نمایند.

 

 

همچنین به اطلاع دانشجویان دوره فیزیوپاتولوژی که وارد دوره کارآموزی نمی شوند(به جهت مشروطی در مقطع فیزیوپاتولوژی و یا عدم کسب نمره قبولی در بیش از یک درس) می رساند امکان اخذ دروسی نظری بالینی با در نظر گرفتن شرایط ذیل امکان پذیر می باشد.

1-    عدم تداخل زمان برگزاری کلاسها

2-    دروسی که واحد کارآموزی ندارند

3-    لازم به ذکر است تا زمانی که نامه کتبی  مدیر گروه یا مسئول درس به واحد آموزش ارائه نشود این واحد از اخذ دروس جهت دانشجویان معذور می باشد. همچنین لازم است دانشجو نسخه ای از هر گونه درخواست و نامه مکتوب و تایید شده به همراه داشته تا در صورت نیاز ارائه شود.

این دروس شامل:

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

كد درس

1

آمارپزشکی نظري

2

1011051

2

اپيدميولوژي باليني نظري

2

1011052

3

سم شناسي نظري

1

1011053

4

پزشکی قانونی نظری

2

1011059

5

اخلاق پزشکی

2

1011064

6

پزشکی قانونی عملی

1

1011106

 

 

 

 

 

 

 

ورودی 90 و پیش از آن

دروس انتخابی دانشجویانی مقطع فیزیوپاتولوژی(دانشجویانی که شهریور 93 و یا اسفند 93 وارد مقطع فیزیوپاتولوژی شدند ) به شرح ذیل می باشد.

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

كد درس

1

فيزيوپاتولوژي خون

2

1011046

2

فيزيوپاتولوژي ریه

2

1011047

3

فیزیوپاتولوژی روماتولوژی

2

1011050

4

مهارتهای بالینی نظری2

1

1011116

5

مهارتهای بالینی عملی2

1

1011117

6

فارماکولوژی نظری 2

2

1011119

7

پاتولوژی اختصاصی نظری 2

2

1011121

8

پاتولوژی اختصاصی عملی 2

1

1011123

9 فارماکولوژی عملی  1 1011100
 

 

دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 94 – 93 موفق به کسب نمره قبولی در دروس ذیل نشده اند می توانند با مراجعه به آموزش دانشکده پزشکی پردیس بین الملل(سرکار خانم ذوالفقاری) نسبت به اخذ این دروس اقدام نمایند. آموزش دانشکده هیچ گونه مسئولیتی در قبال تاخیر دانشجویان در ارائه مدارک و ر نتیجه عدم اخذ درس و ثبت نمره نخواهد داشت. پیگیری ثبت درس و نمره بر عهده دانشجو خواهد بود.

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

كد درس

1

فيزيوپاتولوژي غدد

2

1011043

2

فيزيوپاتولوژي گوارش

2

1011044

3

فيزيوپاتولوژي قلب

2

1011045

4

فيزيوپاتولوژي کلیه

2

1011048

5

پاتولوژی اختصاصی نظری1

1

1011120

5

پاتولوژی اختصاصی عملی1

1

1011122

6

فارماکولوژی نظری1

2

1011118

 

 

اطلاعیه

دانشجویانی که یک ترم به علت مشروطی یا معدل پایین تر از 12 وارد دوره کارآموزی نشده اند و با وجود یک ترم عقب ماندن و گذراندن مجدد دروس فیزیوپات معدل آنها به 12 نرسیده است با تایید معاونت محترم آموزشی دانشکده پزشکی(جناب آقای دکتر شکوری) و به شرط تعهد رساندن معدل فیزیو پاتولوژی قبل از امتحان پیش کارورزی به 12  می توانند وارد دوره کارآموزی شوند

دانشجویانی که معدل فیزیوپاتولوژی آنها بسیار نزدیک به 12 و تنها در یک درس فیزیوپاتولوژی مردود شده اند و با یک درس می توانند معدل فیزیوپاتولوژی خود را خود را در نیمسال های آتی به 12 برسانند با تایید کتبی معاونت محترم آموزشی می توانند وارد دوره کارآموزی شوند. به شرط تعهد کتبی دانشجو مبنی بر رساندن معدل خود به 12 تا پیش از آزمون پیش کارورزی.

همچنین دانشجویان که در مقطع فیزیوپاتولوژی موفق به کسب معدل بالا ویا بسیار نزدیک به 12 نشده اند و در بیش از یک درس مردود شده اند، پس از اخذ دروس فیزیوپاتولوژی مردودی  و یا دروسی که  نمرات آن پایین تر از  12 می باشد ، معدل آنان مجدد محاسبه می شود. چنانچه معدل بالای 12 باشد اجازه ورود به دوره کارآموزی را خواهند داشت.

در پایان لازم به ذکر است اجرای کلیه کلاس های دروس نظری و برخی بخش های کارآموزی و کارورزی بر عهده دانشکده مادر خواهد بود. لذا تمامی هماهنگی ها, سوالات، اشکالات و درخواستها از طریق دانشکده مادر به این واحد ارجاع داده خواهد شد. آموزش این پردیس هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات ایجاد شده و عدم آگاهی دانشجویان ندارد.

 تمامی سوالات در رابطه با نمره با مراجعه به مسئول آن (سرکار خانم عشایری) مرتفع خواهد شد.

 

لازم به ذکر است دانشجویانی که تا قبل از شروع انتخاب واحد(4 بهمن) نسبت به پرداخت شهریه اقدام ننمایند سیستم ایشان جهت انتخاب واحد غیر فعال می باشد و تمامی عواقب ناشی از آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.

چنانچه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی به هر علتی موفق به انتخاب واحدهای درسی خود پس از مهلت انتخاب واحد(بعد از 8 بهمن ماه) نشده اند لازم است با مراجعه به سرکار خانم ذوالفقاری نسبت به رفع این مشکل اقدام نمایند.

 

سرکار خانم ذوالفقاری

 

نظر شما :
captcha
Close