کد: 15499-344563      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ چهارشنبه ۸ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ چهارشنبه ۸ بهمن    تعداد بازدید : 1984

دروس ترم اول فيزيوپاتولوژي

دروس ترم اول فيزيوپاتولوژي...

 

 

 

 

 

دروس ترم اول فيزيوپاتولوژي

 

تعداد واحد

كد درس

نام درس

رديف

2

1011043

فيزيوپاتولوژي غدد

1

2

1011044

فيزيوپاتولوژي گوارش

2

2

1011045

فيزيوپاتولوژي  قلب

3

2

1011048

فيزيوپاتولوژي كليه

4

0.5

1011112

مهارتهاي برقراري ارتباط نظري

5

1

1011113

مهارتهاي برقراري ارتباط عملي

6

1

1011114

مهارتهاي باليني عملي1

7

1

1011115

مهارتهاي باليني نظري1

8

2

1011118

فارماكولوژي نظري1

9

2

1011120

پاتولوژي اختصاصي نظري1

10

1

1011122

پاتولوژي اختصاصي عملي1

11

16.5

مجموع واحد ها

 

ارسال خبر :

سرکار خانم ذوالفقاری

نظر شما :
captcha
Close