کد: 15499-346832      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ يکشنبه ۲۷ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۸ ارديبهشت    تعداد بازدید : 922

اعلام وضعیت بدهی برخی از دانشجویان

بدينوسيله به استحضاردانشجويان پزشكي پرديس بين الملل كه اسامي ايشان به شرح ذيل اعلام مي گردد،دراسرع وقت جهت روشن شدن وضعيت شهريه هاي خودبه امورمالي دانشكده پزشكي مراجعه فرمايند.
 بدينوسيله به استحضاردانشجويان پزشكي پرديس بين الملل كه اسامي ايشان به شرح ذيل اعلام مي گردد،دراسرع وقت جهت روشن شدن وضعيت شهريه هاي خودبه امورمالي دانشكده پزشكي مراجعه فرمايند.
86210025 
86210026 
86210029 
86210033 
86210039 
86210040 
86210049 
86210051 
86210054 
86210055 
86210056 
86210059 
86210060 
86210065
86210161 
86210177 
86210178
86210179
8723101013 
8723101035
8723101040 
8823101010 
8823101023 
8823101029 
8823101038 
8923101014 
8923101020 
8923101024 
8923101026 
8923101030 
8923101041 
8923101051 
9013101001 
9023101001 
9023101016 
9023101018 
9023101029 
9023101041 
9123101016 
9123101043 
9123101058 
9223101014 
9223101065 
9313101015 
9323101001 
9323101009

 

نظر شما :
captcha
Close