کد: 15499-350093      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ يکشنبه ۴ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ يکشنبه ۴ مرداد    تعداد بازدید : 1121

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

اولین جلسه کلاسهای آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی توسط آقای دکتر فروغی درتاریخ سه شنبه6/5/94 تشکیل مییشود...

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو

 

اولین جلسه کلاسهای آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی  توسط آقای دکتر فروغی درتاریخ سه شنبه94/05/06 مییشود

موضوع:انواع نماهای پنومونی در گرافی های ساده  و سی تی اسکن

 

         زمان:30/13-30/12 

         مکان :سالن کنفرانس مرکز توسعه    

 

ارسال خبر :

آقای بابک بابایی صومعه

نظر شما :
captcha
Close