کد: 15499-350121      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ شنبه ۱۰ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ شنبه ۱۰ مرداد    تعداد بازدید : 1146

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی توسط گروه عفونی درتاریخ سه شنبه 94/05/13 تشکیل میشود...

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو

 

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی  توسط گروه عفونی درتاریخ سه شنبه 94/05/13  تشکیل میشود.

case: آقای 18 ساله با سردرد وضایعات جلدی (زونا)

           زمان:30/13-30/12                 

مکان :سالن کنفرانس مرکز توسعه 

نظر شما :
captcha
Close