کد: 15499-350139      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۳ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۳ مرداد    تعداد بازدید : 1528

برگزاری CPC دربیمارستان ضیاییان

به همت واحد آموزش بیمارستان ضیاییان، CPC با موضوع بیمار62 ساله دیابتیک با ضعف پیشرونده اندام ها از2سال قبل درتاریخ 12مردادماه سالجاری درسالن آمفی تئاتر برگزارشد...

به همت واحد آموزش بیمارستان ضیاییان،  CPC با موضوع  بیمار62 ساله دیابتیک با ضعف پیشرونده اندام ها از2سال قبل درتاریخ 12مردادماه سالجاری  درسالن آمفی تئاتر برگزارشد.

دراین جلسه که گردانندگان آن  دکتر صنعت " متخصص داخلی" و دکتروهابی" متخصص نورولوژی"  بودند، اساتید گروههای مختلف تخصصی ، اینترنها وکارآموزان پزشکی حضورداشتند.

درپایان جلسه به اینترن  اطفال " آقای پاک عقیده " که به سوالات پایانی جلسه ، پاسخ مناسب دادند ، جایزه ای به عنوان تشویق ازسوی معاونت آموزشی تقدیم شد.

نظر شما :
captcha
Close