کد: 15499-350207      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ يکشنبه ۱ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ يکشنبه ۱ شهريور    تعداد بازدید : 1027

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو...

 

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو

 

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی  توسط آقای دکتر فروغی درتاریخ

سه شنبه 94/06/03  تشکیل مییشود.

موضوع:تفسیر CTاسکن نرمال قفسه صدری

            زمان:14-13

           مکان :سالن کنفرانس مرکز توسعه 

نظر شما :
captcha
Close