کد: 15499-353170      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۱ مرداد    تعداد بازدید : 953

برگزاری چهارمین کارگاه تزریقات برای دانشجویان استاجر گروه داخلی

چهارمین کارگاه تزریقات در روز دوشنبه 26 تیر ماه برای دانشجویان استاجر گروه داخلی در SKILL LAB بیمارستان بهارلو برگزار گردید.

 

 
چهارمین کارگاه تزریقات در روز دوشنبه 26 تیرماه برای دانشجویان استاجر گروه داخلی به تعداد 7نفردر SKILL LAB بیمارستان بهارلو توسط خانم بیات کارشناس مرکز مهارتهای بالینی بهارلو برگزارگردید.
 
چهارمین کارگاه  تزریقات در روز دوشنبه 26 تیر ماه برای دانشجویان استاجرهای گروه داخلی به تعداد 7نفردر SKILL LAB بیمارستان بهارلو توسط خانم بیات کارشناس مرکز مهارتهای بالینی بهارلو برگزارگردید.
 
نظر شما :
captcha
Close