کد: 15499-353187      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد   تعداد بازدید : 697

اجرای شانزدهمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

-

 

شانزدهمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران روز یکشنبه درتاریخ 96/5/1 در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل در بیمارستان بهارلو برگزار گردید.

این کارگاه  باتدریس جناب آقای دکترقربانی و 4 نفر از دانشجویان گروه اطفال درمقطع استاجری ازساعت 8 الی 13 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص و ست مخصوص احیاء نوزادان استفاده شد و درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستاد مراحل احیاء اطفال را تمرین نمودند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل موارد زیر بود :

·         اقدامات اولیه درگام های نخستین احیاء

·         نحوه انجام PPV

·         نحوه انجام PPVوماساژقلبی بطورهمزمان

 

 

نظر شما :
captcha
Close