کد: 15499-353189      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد   تعداد بازدید : 963

اجرای شانزدهمین کارگاه احیاء تفسیرCBC و آنمی نوزادان و کارگاه معاینه نوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

-

 

شانزدهمین کارگاه احیاء تفسیرCBC و آنمی نوزادان و کارگاه معاینه نوزادان ویژه دانشجویان استاجر اطفال دانشگاه تهران در روز چهارشنبه 96/5/4 در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل در بیمارستان بهارلو برگزار گردید.

این کارگاه باتدریس سرکارخانم رجبی پور و4نفرازدانشجویان گروه اطفال درمقطع استاجری ازساعت 8 الی 10 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری بااستفاده از آزمایش های موردی  یا CASE STUDYDو سپس به صورت عملی به وسیله مانکن نوزاد توسط استاد تدریس شد.

مهارتهای تدریس شده در کارگاه تفسیرCBCشامل:

تفسیر CBC نوزاد

تشخیص آنمی هیپوکروم میکروسیتیک و آنمی مگلو بلاستیک

تفسیرCBCوتشخیص آنمی براساس سن وجنس

مهارتهای تدریس شده در کارگاه معاینه نوزادان شامل:

معاینه بالینی نوزاد

مهارت تشخیص نوزاد نرمال( طبیعی)

تشخیص یافته های فیزیولوژیک در نوزاد

 

 

نظر شما :
captcha
Close