کد: 15499-353215      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۹ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۹ مرداد    تعداد بازدید : 843

اجرای چهاردهمین کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

-

 

چهاردهمین کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) در روز یکشنبه 96/5/8 ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین المللباتدریس جناب آقای دکتراکرمی و2نفرازدانشجویان گروه داخلی درمقطع اینترنی ازساعت 13 الی 15 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص لوله گذاری ولارنگوسوپ  استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستادمراحل لوله گذاری تراشه را تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

  •       Intubation &Air way management
  •      LMAو ماسک آمبوبگ ولوله گذاری تراشه
  •       آشنایی با روشهای اینتوباسیون وتهویه مکانیکی
  •       مدیریت راه هوایی
  •       کاربا وسایل راه هوایی

 

نظر شما :
captcha
Close