کد: 15499-353398      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ شهريور    تعداد بازدید : 903

اجرای هفتمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان اینترن زنان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

-

 

هفتمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان اینترن زنان دانشگاه تهران روز چهاشنبه درتاریخ 96/6/22 باتدریس سرکارخانم دکتر سجادیان و 3 نفر از دانشجویان گروه زنان در مقطع اینترنی ازساعت 8 الی10 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص احیاء نوزادان استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستادمراحل احیاء اطفال را تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

·         احیاء نوزاد

·         تهویه با فشارمثبت

·         انتوباسیون

·         فشردن قفسه سینه

·         تجویز دارو

·         موارد خاص

·         شیوه احیاء نوزاد متولد شده

 

نظر شما :
captcha
Close