کد: 15499-354223      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين   تعداد بازدید : 807

اجرای کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه اورولوژی دانشگاه تهران از بیمارستان ضیائیان در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

-

این کارگاه روز چهارشنبه درتاریخ 22/1/97  باتدریس خانم دکتر حجتی  و2 نفرازدانشجویان گروه اورولوژی بیمارستان ضیائیان درمقطع استاجری ازساعت 10  الی12 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری و سپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص سونداژگذاری وTR   استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستاد مراحل لوله گذاری تراشه را تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل :

  • اندیکاسیون وکنتراندیکاسیون سونداژ
  • اصول سونداژ
  • اصول رعایت استریلیته در سونداژ
  • توشه رکتال و توشه پروستات 

نظر شما :
captcha
Close