کد: 15499-354612      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ مرداد   تعداد بازدید : 807

اجرای هشتمین کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی بیمارستان بهارلو وگروه اورولوژی بیمارستان ضیائیان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

-

 

در ادامه برنامه مدون آموزش ،این کارگاه روز چهارشنبه درتاریخ 27/4/97  باتدریس خانم دکتر حجتی  و4 نفرازدانشجویان گروه داخلی و 2 نفرازدانشجویان گروه اورولوژی درمقطع استاجری ازساعت 12  الی14 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری و سپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص سونداژگذاری وTR   استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستاد مراحل لوله گذاری تراشه را تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل :

·         اندیکاسیون وکنتراندیکاسیون سونداژ

·         اصول سونداژ

·         اصول رعایت استریلیته در سونداژ

توشه رکتال و توشه پروستات 

نظر شما :
captcha
Close