کد: 15499-354673      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۴ مرداد   تعداد بازدید : 634

اجرای پنجمین کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

-

 

  در ادامه برنامه مدون آموزش این کارگاه روز یکشنبه درتاریخ 21/5/97 باتدریس جناب آقای دکتراکرمی و 4نفرازدانشجویان گروه داخلی درمقطع اینترنی ازساعت 13الی15 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص لوله گذاری وانواع لارنگوسوپ  استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستادمراحل لوله گذاری تراشه را تمرین کردند.همچنین درپایان ،فرم های ارزشیابی ویژه کارگاه توسط دانشجویان پرشد.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

  • Intubation &Air way management
  • LMAو ماسک آمبوبگ ولوله گذاری تراشه
  • آشنایی با روشهای اینتوباسیون وتهویه مکانیکی
  • مدیریت راه هوایی
  • کاربا وسایل راه هوایی

 

نظر شما :
captcha
Close