کد: 15499-354754      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ شهريور    تعداد بازدید : 695

اجرای کارگاه زنان ویژه دانشجویان استاجر زنان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

-

 

در ادامه برنامه مدون آموزش این کارگاه روز دوشنبه درتاریخ 19/6/97 باتدریس سرکارخانم دکترفروغی فر و3نفرازدانشجویان گروه زنان درمقطع استاجری ازساعت 8 الی10 در Skill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

 

ابتدامطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمولاژها ومانکن های مخصوص وست های مخصوص زنان استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستاد تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

 • آموزش لگن استخوانی
 • گذاشتن اسپکلوم ومعاینه ژنیکولوژی
 • معاینات لئوپولد
 • پرزانتاسیون
 • دیلاتاسیون وافازمان
 • زایمان طبیعی
 • برش وترمیم اپیزیاتومی
 • پاپ اسمیر
 • IUDگذاری
 • سوچوروآشنایی با انواع نخ بخیه
 • آشنایی باداروهای زنان
 • نمونه گیری با کورت pipelle
 • استفاده ازhook درآمنیوتومی
 • زایمان فیزیولوژیک
 • لاپاراسکوپی
 • هیستروسکوپی
 • انواع بیماریهای سرویکس
 • سری کامل فیلم های کاپلان
 • فیلم آموزشی سزارین
 • فیلم آموزشی زایمان فیزیولوژیک

 

نظر شما :
captcha
Close