کد: 15499-354841      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر   تعداد بازدید : 644

اجرای کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی وگروه اورولوژی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

-

 

در ادامه برنامه مدون آموزش ، این کارگاه روزیکشنبه درتاریخ 97/7/1  باتدریس جناب آقای دکتراخوی زادگان  و 5 نفراز دانشجویان گروه داخلی و 2 نفرازدانشجویان گروه اورولوژی درمقطع استاجری از ساعت 13  الی15 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع در بیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری و سپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص سونداژگذاری وTR   استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستاد مراحل لوله گذاری تراشه را تمرین کردند. 

 

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل :

  • اندیکاسیون وکنتراندیکاسیون سونداژ
  • اصول سونداژ
  • اصول رعایت استریلیته در سونداژ
  • توشه رکتال و توشه پروستات

 

 

نظر شما :
captcha
Close