کد: 15499-354913      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر   تعداد بازدید : 516

اجرای کارگاه CPR ویژه رزیدنت های طب کار دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

-

 

این کارگاه روزسه شنبه در تاریخ 17/7/97 با تدریس جناب آقای دکتر آقازیارتی و 11 نفر از رزیدنت های طب کار از ساعت 11 الی13 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. در این کارگاه از مانکن های مخصوص و ست مخصوص لوله گذاری و انواع لارنگوسوپ استفاده شد در انتها تمامی دانشجویان زیر نظراستادمراحل لوله گذاری تراشه را تمرین کردند.همچنین درپایان ،فرم های ارزشیابی ویژه کارگاه توسط دانشجویان پرشد.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

  • Intubation &Air way management
  • LMAو ماسک آمبوبگ ولوله گذاری تراشه
  • آشنایی با روشهای اینتوباسیون وتهویه مکانیکی
  • مدیریت راه هوایی
  • کاربا وسایل راه هوایی
  • BLS
  • Advance CPR& Monitoring

نظر شما :
captcha
Close