کد: 15499-356247      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۴ آبان   تعداد بازدید : 517

اجرای کارگاه تزریقات ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

.

 

 

کارگاه تزریقات ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز    مهارت های بالینی پردیس بین الملل روز دوشنبه 9 باتدریس سرکارخانم بیات (کارشناس آموزشی مرکزمهارتهای بالینی) و 5 نفرازدانشجویان گروه داخلی بیمارستان بهارلو درمقطع استاجری ازساعت 13 الی15:30  درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزار گردید.

 

 

دراین کارگاه ابتدا مطالب به صورت تئوری و سپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد و ازمولاژها و مانکن های مخصوص انواع تزریقات (IM.SC.ID.IV) و ست های مخصوص تزریقات استفاده گردید .درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستاد تمرین نمودند.

 

 

 

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

  • تدریس تئوری وعملی نحوه تزریق داروها به روش IM.SC.IV.ID
  • نحوه کشیدن دارو وآماده سازی دارو
  • انواع داروها
  • فرمول ها
  • شرایط استریل
  • آمادگی عملی وتسلط کامل کارآموزان برای انجام انواع تزریقات ودرنقاط مختلف بدن
  • آشنایی باتکنیک های عملی چگونگی انجام تزریقات درشرایط مختلف وبیماری های متفاوت
  • آشنایی با تکنیک های عملی چگونگی انجام تزریقات وآماده سازی داروها

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close