کد: 15499-356752      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۳ تير    تعداد بازدید : 223

اجرای کارگاه انواع تزریقات و نمونه گیری ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

اجرای کارگاه انواع تزریقات و نمونه گیری ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

اجرای کارگاه  انواع تزریقات و نمونه گیری ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

 در ادامه برنامه مدون آموزش، این کارگاه روز دوشنبه درتاریخ 2/4/99 باتدریس سرکارخانم بیات (کارشناس آموزشی مرکزمهارتهای بالینی) و 4 نفرازدانشجویان گروه داخلی بیمارستان بهارلو درمقطع استاجری ازساعت 11 الی13:00  درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدا مطالب به صورت تئوری و سپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمولاژها و مانکن های مخصوص انواع تزریقات (IM.SC.ID.IV) وست های مخصوص تزریقات استفاده شد .درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستاد تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

  • تدریس تئوری وعملی نحوه تزریق داروها به روش IM.SC.IV.ID
  • نحوه کشیدن دارو وآماده سازی دارو
  • انواع داروها
  • فرمول ها
  • شرایط استریل
  • آمادگی عملی وتسلط کامل کارآموزان برای انجام انواع تزریقات ودرنقاط مختلف بدن
  • آشنایی باتکنیک های عملی چگونگی انجام تزریقات درشرایط مختلف وبیماری های متفاوت
  • آشنایی با تکنیک های عملی چگونگی انجام تزریقات وآماده سازی داروها
نظر شما :
captcha
Close