کد: 15499-356777      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير   تعداد بازدید : 231

اجرای کارگاه احیاء نوزادان دکترقربانی ویژه دانشجویان استاجر، در گروه اطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

اجرای کارگاه احیاء نوزادان دکترقربانی ویژه دانشجویان استاجر، در گروه اطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

درادامه برنامه مدون آموزش و در کنار شرایط دشوار ناشی از انتشار ویروس Covid-19،  با رعایت کامل تمام اصول فاصله گزاری و پیشگیری، این کارگاه روز چهارشنبه درتاریخ 18/4/98 باتدریس جناب آقای دکتر قربانی و 2 نفرازدانشجویان گروه اطفال درمقطع استاجری ازساعت  9 الی10 درSkill Lab پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص احیاء نوزادان استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستادمراحل احیاء اطفال را تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

  • اقدامات اولیه درگام های نخستین احیاء
  • نحوه انجام PPV
  • نحوه انجام PPVو ماساژقلبی بطورهمزمان

نظر شما :
captcha
Close