جستجو:        
تعداد رکورد:421
اطلاعیه فوری و مهم پژوهشی
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ مرداد
-
اطلاعیه فوری و مهم پژوهشی
بازدیدهیئت مهمان دانشگاه سلیمانیه کردستان عراق با همراهی تیم دانشکده پرستاری مامایی ازمرکز مهارتهای ...
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ مرداد
-
بازدیدهیئت مهمان دانشگاه سلیمانیه کردستان عراق با همراهی تیم دانشکده پرستاری مامایی ازمرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل
اجرای چهارهمین کارگاه سونداژادراری و TR ویژه دانشجویان استاجرگروه اورولوژی دانشگاه تهران از بیمارست...
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ مرداد
-
اجرای چهارهمین کارگاه سونداژادراری و TR ویژه دانشجویان استاجرگروه اورولوژی  دانشگاه تهران از بیمارستان ضیائیان در مرکز    مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای هفدهمین کارگاه زنان ویژه دانشجویان اینترن زنان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس ...
۱۳۹۶ شنبه ۲۱ مرداد
-
اجرای هفدهمین کارگاه زنان ویژه دانشجویان اینترن زنان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس   بین الملل
اجرای کارگاه Airwaymanagement ویژه رزیدنت های مسمویت دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس ب...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ مرداد
-
اجرای کارگاه Airwaymanagement ویژه رزیدنت های مسمویت دانشگاه تهران در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای هفدهمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی...
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ مرداد
-
اجرای هفدهمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای هشتمین کارگاه ECG)ELecteroCardiogrom )ویژه دانشجویان اینترن گروه داخلی دانشگاه تهران
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ مرداد
-
اجرای هشتمین کارگاه ECG)ELecteroCardiogrom )ویژه دانشجویان اینترن گروه داخلی دانشگاه تهران
اجرای چهاردهمین کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز ...
۱۳۹۶ دوشنبه ۹ مرداد
-
اجرای چهاردهمین کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز    مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای شانزدهمین کارگاه احیاء تفسیرCBC و آنمی نوزادان و کارگاه معاینه نوزادان ویژه دانشجویان استاجراط...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
-
اجرای شانزدهمین کارگاه احیاء تفسیرCBC و آنمی نوزادان و کارگاه معاینه نوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
برگزاری کارگاه (LP (LUMBAR PUNCTURE ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع ...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
-
برگزاری کارگاه (LP (LUMBAR PUNCTURE ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجر در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
Close