جستجو:        
تعداد رکورد:425
قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو
۱۳۹۴ شنبه ۹ آبان
جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی توسط آقای دکتر فلاحی درتاریخ سه شنبه 94/08/12 تشکیل مییشود...
قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو
Journal club
۱۳۹۴ شنبه ۹ آبان
قابل توجه کلیه اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو...
Journal club
جلسه دوم كلاس آمادگي آزمون پره انترني و دستياري اطفال
۱۳۹۴ چهارشنبه ۶ آبان
جلسه دوم كلاس آمادگي آزمون پره انترني و دستياري اطفال...
جلسه دوم كلاس آمادگي آزمون پره انترني و دستياري اطفال
برگزاری پانل دربیمارستان ضیاییان درتاریخ 4آبان سالجاری
۱۳۹۴ سه شنبه ۵ آبان
به همت واحد آموزش کنفرانس هفتگی بیمارستان ضیاییان امروز مورخ 4آبان ماه سالجاری به پانل با موضوع زیر اختصاص یافت:
برگزاری پانل دربیمارستان ضیاییان درتاریخ 4آبان سالجاری
برنامه عملی آزمایشگاههای دانشکده پردیس بین الملل
۱۳۹۴ يکشنبه ۳ آبان
برنامه عملی آزمایشگاههای دانشکده پردیس بین الملل...
برنامه عملی آزمایشگاههای دانشکده پردیس بین الملل
برگزاری CPC دربیمارستان ضیاییان درتاریخ 27مهرماه سالجاری
۱۳۹۴ دوشنبه ۲۷ مهر
به همت واحد آموزش ، کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان اختصاص یافت به CPC با موضوع آقای 38 ساله با تورم زانو ...
برگزاری CPC دربیمارستان ضیاییان درتاریخ 27مهرماه سالجاری
قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو
۱۳۹۴ شنبه ۲۵ مهر
قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو...
قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو
برگزاي كلاس هاي رايگان آمادگي آزمون پره اينترني و دستياري درس اطفال با روش هاي جديد و جذاب
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۱ مهر
برگزاي كلاس هاي رايگان آمادگي آزمون پره اينترني و دستياري درس اطفال با روش هاي جديد و جذاب...
برگزاي كلاس هاي رايگان آمادگي آزمون پره اينترني و دستياري درس اطفال با روش هاي جديد و جذاب
برگزاری کنفرانس دانشجویی با موضوع Red Eye دربیمارستان ضیاییان
۱۳۹۴ دوشنبه ۲۰ مهر
به همت واحد آموزش کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان با موضوع Red Eye درتاریخ20 مهرماه درسالن آمفی تئاتربرگزارشد...
برگزاری کنفرانس دانشجویی با موضوع Red Eye دربیمارستان ضیاییان
برگزاری ژورنال کلاب دربیمارستان ضیاییان
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۵ مهر
به همت واحد آموزش ژورنال کلاب این هفته بیمارستان ضیاییان درتاریخ 94/07/15 با موضوع ارتباط Cancerو DVT برگزارشد...
برگزاری ژورنال کلاب دربیمارستان ضیاییان
Close