جستجو:        
تعداد رکورد:425
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای در بیمارستان بهارلو
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۵ مهر
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای در بیمارستان بهارلو...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای در بیمارستان بهارلو
برگزاری پانل بین بیمارستانی در بیمارستان ضیاییان درتاریخ 13 مهرماه سال 94
۱۳۹۴ دوشنبه ۱۳ مهر
برگزاری پانل بین بیمارستانی در بیمارستان ضیاییان درتاریخ 13 مهرماه سال 94...
برگزاری پانل بین بیمارستانی در بیمارستان ضیاییان درتاریخ 13 مهرماه سال 94
برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای دربیمارستان ضیاییان در تاریخ 11مهرماه سال 94
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۲ مهر
جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای اینترن دکتر ساغر پاپروسچی با عنوان بررسی شیوع بیماریهای سایکولوژیک در مراجعین به بیمارستان ضیاییان با مشکل Non- cyclic Mastalgia برگزارشد....
برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای دربیمارستان ضیاییان در تاریخ 11مهرماه سال 94
برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای دربیمارستان ضیاییان در تاریخ 11مهرماه سال 94
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۲ مهر
جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای اینترن دکتر مولود شاددلان با عنوان بررسی مقایسه ای سطح سرمی سرب درکودکان مبتلا به اختلال کم توجهی- بیش فعالی با گروه کنترل دراطفال بیمارستان ضیاییان برگزارش...
برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای دربیمارستان ضیاییان در تاریخ 11مهرماه سال 94
قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۲ مهر
جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی توسط خانم دکتر دادپی درتاریخ سه شنبه 94/07/14 تشکیل مییشود...
قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو
برگزاری ژورنال کلاب این هفته بیمارستان ضیاییان در تاریخ 8مهرماه سال94
۱۳۹۴ شنبه ۱۱ مهر
ژورنال کلاب این هفته بیمارستان ضیاییان در تاریخ 8مهرماه سال94 با موضوع پای دیابتیک درســــالن آمفی تئاتر برگزارگردید...
برگزاری ژورنال کلاب این هفته بیمارستان ضیاییان در تاریخ 8مهرماه سال94
قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 88 و 87
۱۳۹۴ سه شنبه ۷ مهر
قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 88 و 87...
قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 88 و 87
جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای خانم نوبرپاپروسچی درتاریخ 5مهرماه 94 در بیمارستان ضیاییان ب...
۱۳۹۴ سه شنبه ۷ مهر
جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای خانم نوبر پاپروسچی با عنوان بررسی متابولیتهای ویتامین D در کودکان 6ماهه تا5 ساله مبتلا به Febrile مراجعه کننده به بیمارستان ضیاییان ، درتاریخ 5مهرماه 94 در ...
جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای خانم نوبرپاپروسچی درتاریخ 5مهرماه 94 در بیمارستان ضیاییان برگزارشد.
کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان درتاریخ 6 مهرماه سالجاری برگزارشد.
۱۳۹۴ سه شنبه ۷ مهر
کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان درتاریخ 6 مهرماه سالجاری با موضوع Breast Cancer ، اسکرینینگ ودرمان آن برگزارشد...
کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان درتاریخ 6 مهرماه سالجاری برگزارشد.
برگزاری جلسات منظم اعتبار بخشی آموزشی دربیمارستان ضیاییان
۱۳۹۴ سه شنبه ۷ مهر
برگزاری جلسات منظم اعتبار بخشی آموزشی دربیمارستان ضیاییان ...
برگزاری جلسات منظم اعتبار بخشی آموزشی دربیمارستان ضیاییان
Close