جستجو:        
تعداد رکورد:425
برگزاری CPC دربیمارستان ضیاییان
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۳ مرداد
به همت واحد آموزش بیمارستان ضیاییان، CPC با موضوع بیمار62 ساله دیابتیک با ضعف پیشرونده اندام ها از2سال قبل درتاریخ 12مردادماه سالجاری درسالن آمفی تئاتر برگزارشد...
برگزاری CPC دربیمارستان ضیاییان
قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو
۱۳۹۴ شنبه ۱۰ مرداد
جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی توسط گروه عفونی درتاریخ سه شنبه 94/05/13 تشکیل میشود...
قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو
برگزاری پانل DVT زن باردار
۱۳۹۴ سه شنبه ۶ مرداد
به همت واحد آموزش، پانل DVT زن باردار 11 هفته درتاریخ 5 مرداد ماه سالجاری دربیمارستان ضیاییان برگزارشد...
برگزاری پانل DVT زن باردار
قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو
۱۳۹۴ يکشنبه ۴ مرداد
اولین جلسه کلاسهای آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی توسط آقای دکتر فروغی درتاریخ سه شنبه6/5/94 تشکیل مییشود...
قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو
برگزاری شورای آموزشی بیمارستان ضیاییان
۱۳۹۴ شنبه ۳ مرداد
شورای آموزشی بیمارستان ضیاییان با حضور ریاست بیمارستان " دکتر عفت پناه" و معاون آموزشی جدید "دکتر امیدی" درتاریخ 94/05/03 برگزارشد...
برگزاری شورای آموزشی بیمارستان ضیاییان
خبر فوری
۱۳۹۴ شنبه ۳ مرداد
به اطلاع آندسته از دانشجویانی که در آزمون پیش کارورزی اسفند 92 پذیرفته شده اند ...
خبر فوری
برگزاری كارگاه آموزشي " تعهد و پوشش حرفه اي"
۱۳۹۴ چهارشنبه ۳۱ تير
به همت واحد آموزش كارگاه آموزشي " تعهد و پوشش حرفه اي" درتاريخ 31 تيرماه سالجاري درسالن آمفي تئاتربيمارستان ضياييان توسط دكتر اميدي معاون آموزشي بيمارستان، برگزارشد.
برگزاری كارگاه آموزشي " تعهد و پوشش حرفه اي"
قابل توجه کلیه اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو
۱۳۹۴ سه شنبه ۳۰ تير
قابل توجه کلیه اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو...
قابل توجه کلیه اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو
اعتباربخشي بيمارستان ها كنفرانس علمي
۱۳۹۴ دوشنبه ۲۹ تير
به همت واحد آموزش و بنا بر الزامات اعتباربخشي بيمارستان ها كنفرانس علمي اين هفته بيمارستان ضياييان با موضوع گزارش دهي خطاهاي پزشكي درتاريخ 29تيرماه سالجاري برگزار شد.
اعتباربخشي بيمارستان ها كنفرانس علمي
برگزاری کارگاه آموزشی سرمد دربیمارستان ضیاییان
۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۴ تير
به همت واحد آموزش کارگاه آموزشی سامانه راند مجازی جهت اساتید وکارورزان وکارآموزان پزشکی درتاریخ 24 تیرماه سالجاری دربیمارستان ضیاییان برگزارشد...
برگزاری کارگاه آموزشی سرمد دربیمارستان ضیاییان
Close