جستجو:        
تعداد رکورد:427
اطلاعیه آموزشی
۱۳۹۳ دوشنبه ۲۸ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 88 و 89....
اطلاعیه آموزشی
اطلاعیه پژوهشی
۱۳۹۳ دوشنبه ۲۸ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 86.....
اطلاعیه پژوهشی
برگزاری کنفرانس هفتگی اسکروتوم حاد جهت اساتیدآموزشی بیمارستان ضیائیان
۱۳۹۳ دوشنبه ۲۸ مهر
برگزاری کنفرانس هفتگی اسکروتوم حاد جهت اساتیدآموزشی بیمارستان ضیائیان....
برگزاری کنفرانس هفتگی اسکروتوم حاد جهت اساتیدآموزشی بیمارستان ضیائیان
طرح واکسیناسیون استاجرهای ورودی 89
۱۳۹۳ يکشنبه ۲۷ مهر
قابل توجه دانشجويان ورودي 89 ....
طرح واکسیناسیون استاجرهای ورودی 89
کارگاه احیاء ویژه پرستاران بیمارستان بهارلو در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل برگزار شد.
۱۳۹۳ شنبه ۲۶ مهر
کارگاه احیاء ویژه پرستاران بیمارستان بهارلو در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل برگزار شد....
کارگاه احیاء ویژه پرستاران بیمارستان بهارلو در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل برگزار شد.
اجرای کارگاه احیاء ویژه پرستاران بیمارستان بهارلو در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۳ مهر
اجرای کارگاه احیاء ویژه پرستاران بیمارستان بهارلو در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل....
اجرای کارگاه احیاء ویژه پرستاران بیمارستان بهارلو در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
ثبت عنوان پروپوزال
۱۳۹۳ يکشنبه ۲۰ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 87 ....
ثبت عنوان پروپوزال
بازدید معاون آموزشی دانشکده پزشکی و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه از مرکزآموزشی درمانی ضیائیان
۱۳۹۳ شنبه ۱۹ مهر
بازدید معاون آموزشی دانشکده پزشکی و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه از مرکزآموزشی درمانی ضیائیان....
بازدید معاون آموزشی دانشکده پزشکی و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه از مرکزآموزشی درمانی ضیائیان
برگزاری کارگاه روش تحقیق جهت اساتیدآموزشی بیمارستان ضیائیان
۱۳۹۳ شنبه ۱۹ مهر
برگزاری کارگاه روش تحقیق جهت اساتیدآموزشی بیمارستان ضیائیان....
برگزاری کارگاه روش تحقیق جهت اساتیدآموزشی بیمارستان ضیائیان
برگزاری كارگاه نقد و داوري مقالات
۱۳۹۳ شنبه ۱۹ مهر
برگزاری كارگاه نقد و داوري مقالات با سخنراني آقاي دكتر آخوندزاده معاون پژوهشي دانشكده پزشكي......
برگزاری كارگاه نقد و داوري مقالات
Close