جستجو:        
تعداد رکورد:423
چارت دروس ارائه شده در نیمسال جاری
۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۳ آذر
به همت سرکار خانم ذوالفقاری،کارشناس آموزش دانشکده پزشکی
چارت دروس ارائه شده در نیمسال جاری
برگزاری کارگاه آموزش مقاله نویسی
۱۳۹۲ سه شنبه ۵ آذر
ماخذ: کارشناس واحد آموزش بیمارستان بهارلو،سرکار خانم ناظریان
برگزاری کارگاه آموزش مقاله نویسی
برگزاری جلسه آموزشی درخصوص Study Guide
۱۳۹۲ پنج شنبه ۳۰ آبان
جلسه آموزشی درخصوص Study Guide جهت اعضای محترم هیئت علمی درساختمان آموزش مرکز آموزشی درمانی ضیائیان برگزارشد.
برگزاری جلسه آموزشی  درخصوص Study Guide
برگزاری کنفرانس علمی هفتگی با موضوع استئوپروز
۱۳۹۲ پنج شنبه ۳۰ آبان
کنفرانس علمی هفتگی با موضوغ استئوپروز در واحد آموزش بیمارستان ضیائیان برگزار می شود.
برگزاری کنفرانس علمی هفتگی با موضوع استئوپروز
برگزاری آزمون پایان دوره گروه اطفال به صورت OSCE
۱۳۹۲ پنج شنبه ۳۰ آبان
آزمون پایان دوره گروه اطفال به صورت OSCE در واحد آموزش بیمارستان ضیائیان برگزارشد.
برگزاری آزمون پایان دوره گروه اطفال  به صورت OSCE
برگزاری جلسه آموزشی درخصوص نحوه تکمیل سیستم شعاع
۱۳۹۲ پنج شنبه ۳۰ آبان
جلسه آموزشی درخصوص نحوه تکمیل سیستم شعاع درسالن آمفی تئاتر بیمارستان ضیائیان برگزارشد.
برگزاری جلسه آموزشی  درخصوص نحوه تکمیل  سیستم شعاع
تصویب نهایی شهریه های دانشجویان
۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۹ آبان
ماخذ: معاون آموزش پردیس بین الملل دانشگاه ,جناب آقای دکتر نسل سراجی
تصویب نهایی شهریه های دانشجویان
برگزاری کنفرانس علمی فرهنگی
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۸ آبان
کنفرانس علمی هفتگی با موضوع بررسی جنبه های قانونی صدور گواهی های پزشکی در واحد آموزش بیمارستان ضیاییان برگزار شد.
برگزاری کنفرانس علمی فرهنگی
شرایط شرکت در آزمون پیش کارورزی
۱۳۹۲ يکشنبه ۲۶ آبان
شرایط شرکت در آزمون پیش کارورزی( پره انترنی)
شرایط شرکت در آزمون پیش کارورزی
فرآیند شهریه در نیمسال تحصیلی 92-93
۱۳۹۲ شنبه ۲۵ آبان
نکات لازم جهت انجام فرآیند شهریه در پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرآیند شهریه در نیمسال تحصیلی  92-93
Close