جستجو:        
تعداد رکورد:414
فرآیند شهریه در نیمسال تحصیلی 92-93
۱۳۹۲ شنبه ۲۵ آبان
نکات لازم جهت انجام فرآیند شهریه در پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرآیند شهریه در نیمسال تحصیلی  92-93
برگزاری کمیته كميته مورتاليتي وموربيديتي در بيمارستان ضيائيان
۱۳۹۲ شنبه ۱۱ آبان
کمیته كميته مورتاليتي وموربيديتي در بيمارستان ضيائيان با حضور دکتر عفت پناه معاون آموزشی برگزار گردید.
برگزاری کمیته كميته مورتاليتي وموربيديتي در  بيمارستان ضيائيان
برگزاري كنفرانس علمی هفتگی مرکزآموزشی درمانی ضیائیان با موضوع "دیابت دربارداری"
۱۳۹۲ سه شنبه ۷ آبان
ماخذ:جناب آقاي دكتر عفت پناه ،معاون محترم آموزشي بيمارستان ضياييان
برگزاري كنفرانس علمی هفتگی مرکزآموزشی درمانی ضیائیان با موضوع "دیابت دربارداری"
برگزاري جلسه جهت ارتقاءکیفیت آموزش دانشجویان با حضور جناب آقاي دكتر فرهي
۱۳۹۲ سه شنبه ۷ آبان
ماخذ: جناب آقاي دكتر عفت پناه ،معاون محترم آموزش بيمارستان ضياييان
برگزاري جلسه جهت ارتقاءکیفیت آموزش دانشجویان با حضور جناب آقاي دكتر فرهي
Close