جستجو:        
تعداد رکورد:427
تصویب نهایی شهریه های دانشجویان
۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۹ آبان
ماخذ: معاون آموزش پردیس بین الملل دانشگاه ,جناب آقای دکتر نسل سراجی
تصویب نهایی شهریه های دانشجویان
برگزاری کنفرانس علمی فرهنگی
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۸ آبان
کنفرانس علمی هفتگی با موضوع بررسی جنبه های قانونی صدور گواهی های پزشکی در واحد آموزش بیمارستان ضیاییان برگزار شد.
برگزاری کنفرانس علمی فرهنگی
شرایط شرکت در آزمون پیش کارورزی
۱۳۹۲ يکشنبه ۲۶ آبان
شرایط شرکت در آزمون پیش کارورزی( پره انترنی)
شرایط شرکت در آزمون پیش کارورزی
فرآیند شهریه در نیمسال تحصیلی 92-93
۱۳۹۲ شنبه ۲۵ آبان
نکات لازم جهت انجام فرآیند شهریه در پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرآیند شهریه در نیمسال تحصیلی  92-93
برگزاری کمیته كميته مورتاليتي وموربيديتي در بيمارستان ضيائيان
۱۳۹۲ شنبه ۱۱ آبان
کمیته كميته مورتاليتي وموربيديتي در بيمارستان ضيائيان با حضور دکتر عفت پناه معاون آموزشی برگزار گردید.
برگزاری کمیته كميته مورتاليتي وموربيديتي در  بيمارستان ضيائيان
برگزاري كنفرانس علمی هفتگی مرکزآموزشی درمانی ضیائیان با موضوع "دیابت دربارداری"
۱۳۹۲ سه شنبه ۷ آبان
ماخذ:جناب آقاي دكتر عفت پناه ،معاون محترم آموزشي بيمارستان ضياييان
برگزاري كنفرانس علمی هفتگی مرکزآموزشی درمانی ضیائیان با موضوع "دیابت دربارداری"
برگزاري جلسه جهت ارتقاءکیفیت آموزش دانشجویان با حضور جناب آقاي دكتر فرهي
۱۳۹۲ سه شنبه ۷ آبان
ماخذ: جناب آقاي دكتر عفت پناه ،معاون محترم آموزش بيمارستان ضياييان
برگزاري جلسه جهت ارتقاءکیفیت آموزش دانشجویان با حضور جناب آقاي دكتر فرهي
Close