جستجو:        
تعداد رکورد:423
کارگاه معرفی فرصتهای مطالعاتی مراکز آموزش عالی کشور آلمان
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۲ مهر
-
کارگاه معرفی فرصتهای مطالعاتی مراکز آموزش عالی کشور آلمان
الزام پرداخت شهریه نیمسال 971 تا تاریخ 97/7/8
۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر
-
الزام پرداخت شهریه نیمسال 971 تا تاریخ 97/7/8
الزام دریافت تائیدیه اخلاق پایان نامه قبل از آزمون پره انترنی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر
اطلاعیه مهم پژوهشی
الزام دریافت تائیدیه اخلاق پایان نامه قبل از آزمون پره انترنی
اجرای کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی وگروه اورولوژی دانشگاه تهران در مرکز ...
۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر
-
اجرای کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی وگروه اورولوژی دانشگاه تهران در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ شهريور
-
اجرای کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز    مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای کارگاه زنان ویژه دانشجویان استاجر زنان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ شهريور
-
اجرای کارگاه زنان ویژه دانشجویان استاجر زنان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
بازدید دانشجویان پزشکی پردیس بین‌الملل مقطع فیزیوپانولوژی از بیمارستان ضیائیان
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۴ شهريور
-
بازدید دانشجویان پزشکی پردیس بین‌الملل مقطع فیزیوپانولوژی از بیمارستان ضیائیان
اجرای پنجمین کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز مه...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۴ مرداد
-
اجرای پنجمین کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز    مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای هشتمین کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی بیمارستان بهارلو وگروه اورولوژی...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ مرداد
-
اجرای هشتمین کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی بیمارستان بهارلو وگروه اورولوژی بیمارستان ضیائیان  دانشگاه تهران در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اطلاعیه مهم پژوهشی مربوط به آزمون پیش کارورزی شهریور97
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۴ تير
-
اطلاعیه مهم پژوهشی مربوط به آزمون پیش کارورزی شهریور97
Close