جستجو:        
تعداد رکورد:415
اجرای هشتمین کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی بیمارستان بهارلو وگروه اورولوژی...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ مرداد
-
اجرای هشتمین کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی بیمارستان بهارلو وگروه اورولوژی بیمارستان ضیائیان  دانشگاه تهران در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اطلاعیه مهم پژوهشی مربوط به آزمون پیش کارورزی شهریور97
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۴ تير
-
اطلاعیه مهم پژوهشی مربوط به آزمون پیش کارورزی شهریور97
اجرای هشتمین کارگاه تزریقات ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالی...
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۶ تير
-
اجرای هشتمین کارگاه تزریقات ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی  دانشگاه تهران در مرکز    مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای کارگاه ABG&NGT Fixation ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجر...
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۹ تير
-
اجرای کارگاه ABG&NGT Fixation ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجر در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای سومین کارگاه (ECG& monitoring ( ELecteroCardiogrom ویژه دانشجویان اینترن گروه داخلی دانشگاه ته...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۶ تير
-
اجرای سومین کارگاه (ECG& monitoring ( ELecteroCardiogrom ویژه دانشجویان اینترن گروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
تمدید مهلت بررسی و ویرایش در سامانه نقل و انتقالات 97
۱۳۹۷ دوشنبه ۴ تير
فعال شدن سامانه نقل و انتقالات از تاریخ 97/4/2 لغایت 97/4/6 جهت ثبت،ویرایش و بررسی توسط دانشجویان و دانشگاههای مبداء و مقصد
تمدید مهلت  بررسی و ویرایش در سامانه نقل و انتقالات 97
اجرای کارگاه (LP (LUMBAR PUNCTURE ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع اس...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد
-
اجرای کارگاه (LP (LUMBAR PUNCTURE ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجرو اینترن در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای ششمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پ...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۹ خرداد
-
اجرای ششمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای چهارمین کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه اورولوژی دانشگاه تهران در مرکز مها...
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
-
اجرای چهارمین کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه اورولوژی  دانشگاه تهران در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل
الزام انجام فراغت از تحصیل از طریق سامانه سیپاد
۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت
به اطلاع تمامی دانشجویان پزشکی می رساند برای انجام فارغ التحصیلی میبایست بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه سیپاد اقدام نمایند...
الزام انجام فراغت از تحصیل از طریق سامانه سیپاد
Close