جستجو:        
تعداد رکورد:427
اجرای چهارمین کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه اورولوژی دانشگاه تهران در مرکز مها...
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
-
اجرای چهارمین کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه اورولوژی  دانشگاه تهران در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل
الزام انجام فراغت از تحصیل از طریق سامانه سیپاد
۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت
به اطلاع تمامی دانشجویان پزشکی می رساند برای انجام فارغ التحصیلی میبایست بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه سیپاد اقدام نمایند...
الزام انجام فراغت از تحصیل از طریق سامانه سیپاد
پرداخت شهریه های آموزشی بصورت الکترونیکی از طریق سامانه سیپاد
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ ارديبهشت
بدينوسيله با تاکید بر پرداخت شهریه های آموزشی و هرگونه بدهی مالی از طریق سامانه سیپاد به صورت الکترونیکی؛...
پرداخت شهریه های آموزشی بصورت الکترونیکی از طریق سامانه سیپاد
اتاق همکاریهای علمی ایران و سوئیس افتتاح شد
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ ارديبهشت
-
اتاق همکاریهای علمی ایران و سوئیس افتتاح شد
اجرای سومین کارگاه تزریقات ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالین...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت
-
اجرای سومین کارگاه تزریقات ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی  دانشگاه تهران در مرکز    مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اطلاعیه مهم پژوهشی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ ارديبهشت
جلوگیری از پیدا نشدن مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه و دانشکده ها در جستجوهای اینترنتی
اطلاعیه مهم پژوهشی
اجرای کارگاه زنان ویژه دانشجویان استاجرگروه زنان دانشگاه تهران از بیمارستان ضیائیان در مرکز مهارت ه...
۱۳۹۷ شنبه ۱۵ ارديبهشت
-
اجرای کارگاه زنان ویژه دانشجویان استاجرگروه زنان  دانشگاه تهران از بیمارستان ضیائیان در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اعلام زمان و محل برگزاری آزمون میان دوره علوم پایه و پیش کارورزی اردیبهشت 97
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ ارديبهشت
-
اعلام زمان و محل برگزاری آزمون میان دوره علوم پایه و پیش کارورزی اردیبهشت 97
اجرای کارگاه ABG&NGT Fixation ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجر...
۱۳۹۷ شنبه ۸ ارديبهشت
-
اجرای کارگاه ABG&NGT Fixation ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجر در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
برگزاری کارگاه برای دانشجویان بین الملل
۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
-
برگزاری کارگاه برای دانشجویان بین الملل
Close