جستجو:        
تعداد رکورد:423
اجرای کارگاهINTUBATION ویژه دانشجویان ارشد پرستاری دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بی...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ آذر
-
اجرای کارگاهINTUBATION  ویژه دانشجویان ارشد پرستاری دانشگاه تهران در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل
بازدید آموزشی دانش آموزان بین الملل از دانشکده پزشکی پردیس بین الملل
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ آذر
-
بازدید آموزشی دانش آموزان بین الملل از دانشکده پزشکی پردیس بین الملل
اطلاعيه فوري-مهم
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ آذر
قابل توجه دانشجويان پرديس بين الملل ...
اطلاعيه فوري-مهم
اطلاعیه مهم آموزشی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر
قابل توجه دانشجویان ورودی 88 و مقطع کارورزی
اطلاعیه مهم آموزشی
اجرای دومین کارگاه معاینه اطفال ونوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۴ آبان
-
اجرای دومین کارگاه معاینه اطفال ونوزادان  ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای کارگاهINTUBATION و Airwaymanagement ویژه دانشجویان ارشد پرستاری دانشگاه تهران در مرکز مهارت ...
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ آبان
-
اجرای کارگاهINTUBATION  و Airwaymanagement ویژه دانشجویان ارشد پرستاری دانشگاه تهران در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل
بازدید دانشجویان خارجی پردیس بین الملل دانشگاه تهران ازمرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ آبان
-
بازدید دانشجویان خارجی پردیس بین الملل دانشگاه تهران ازمرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل
اطلاعیه زمان بندی ثبت نام آزمون صلاحیت بالینی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۹ مهر
-
اطلاعیه زمان بندی ثبت نام آزمون صلاحیت بالینی
اطلاعیه فارغ التحصیلی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۷ شهريور
-
اطلاعیه فارغ التحصیلی
اجرای هفتمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان اینترن زنان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی ...
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ شهريور
-
اجرای هفتمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان اینترن زنان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
Close