جستجو:        
تعداد رکورد:427
اطلاعیه مهم پژوهشی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱ بهمن
لزوم ثبت پروپوزال کامل قبل از آزمون پیش کارورزی
اطلاعیه مهم پژوهشی
بازدید سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه ازمرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهار...
۱۳۹۶ شنبه ۱۶ دي
-
بازدید سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه ازمرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو
اجرای کارگاه زنان ویژه دانشجویان استاجر زنان بیمارستان ضیائیان در مرکز مهارت های بالینی (Skill Lab)پ...
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۷ دي
-
اجرای کارگاه زنان ویژه دانشجویان استاجر زنان بیمارستان ضیائیان در مرکز مهارت های بالینی (Skill Lab)پردیس   بین الملل
اجرای کارگاه LP (LUMBAR PUNCTURE)ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع ...
۱۳۹۶ سه شنبه ۵ دي
-
اجرای کارگاه    LP (LUMBAR PUNCTURE)ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجرو اینترن در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای کارگاهINTUBATION ویژه دانشجویان ارشد پرستاری دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بی...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ آذر
-
اجرای کارگاهINTUBATION  ویژه دانشجویان ارشد پرستاری دانشگاه تهران در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل
بازدید آموزشی دانش آموزان بین الملل از دانشکده پزشکی پردیس بین الملل
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ آذر
-
بازدید آموزشی دانش آموزان بین الملل از دانشکده پزشکی پردیس بین الملل
اطلاعيه فوري-مهم
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ آذر
قابل توجه دانشجويان پرديس بين الملل ...
اطلاعيه فوري-مهم
اطلاعیه مهم آموزشی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر
قابل توجه دانشجویان ورودی 88 و مقطع کارورزی
اطلاعیه مهم آموزشی
اجرای دومین کارگاه معاینه اطفال ونوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۴ آبان
-
اجرای دومین کارگاه معاینه اطفال ونوزادان  ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای کارگاهINTUBATION و Airwaymanagement ویژه دانشجویان ارشد پرستاری دانشگاه تهران در مرکز مهارت ...
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ آبان
-
اجرای کارگاهINTUBATION  و Airwaymanagement ویژه دانشجویان ارشد پرستاری دانشگاه تهران در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل
Close