دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-342256      تاریخ انتشار : ۱۳۹۳ يکشنبه ۴ آبان تعداد بازدید : 944

اخبارو اطلاعیه | مراجعه دانشجويان ورودي 86 به دفتر آموزش پرديس بهارلو

مراجعه دانشجويان ورودي 86 به دفتر آموزش پرديس بهارلو
كليه دانشجويان ورودي 86 جهت تكميل پرونده بانك (واربز حقوق) به دفتر آموزش پرديس بهارلو آقاي بابايي مراجعه نمايند...

كليه دانشجويان ورودي 86 هرچه سريعتر حد اكثر تا تاريخ 93/08/07 جهت تكميل پرونده بانك (واربز حقوق) به دفتر آموزش پرديس بهارلو آقاي بابايي مراجعه نمايند.لازم به ذكر است به درخواستهاي بعد از تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد و عواقب آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.