دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350059      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۴ تير تعداد بازدید : 1026

اخبارو اطلاعیه | برگزاری کارگاه آموزشی سرمد دربیمارستان ضیاییان

برگزاری کارگاه آموزشی سرمد دربیمارستان ضیاییان
به همت واحد آموزش کارگاه آموزشی سامانه راند مجازی جهت اساتید وکارورزان وکارآموزان پزشکی درتاریخ 24 تیرماه سالجاری دربیمارستان ضیاییان برگزارشد...

به همت واحد آموزش کارگاه آموزشی سامانه راند مجازی  جهت اساتید وکارورزان وکارآموزان پزشکی درتاریخ 24 تیرماه سالجاری دربیمارستان ضیاییان  برگزارشد.

دراین کارگاه آموزشی که  مدرس آن خانم دکتر امیدی معاون آموزشی بیمارستان بودند، درخصوص موارد زیر صحبت شد:

-          نحوه ثبت نام در سرمد

-          نحوه بارگذاری  Case در سرمد توسط اساتید

-          نحوه پاسخدهی دانشجویان

ضمنا مقرر گردید اساتید محترم هرگروه در هردوره حضوردانشجویان پزشکی (کارورز وکارآموز) یک Case در سرمد  بارگذاری نموده و دانشجویان ملزم به پاسخدهی به آن تا پایان دوره خویش باشند.