دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350067      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۹ تير تعداد بازدید : 958

اخبارو اطلاعیه | اعتباربخشي بيمارستان ها كنفرانس علمي

اعتباربخشي بيمارستان ها كنفرانس علمي
به همت واحد آموزش و بنا بر الزامات اعتباربخشي بيمارستان ها كنفرانس علمي اين هفته بيمارستان ضياييان با موضوع گزارش دهي خطاهاي پزشكي درتاريخ 29تيرماه سالجاري برگزار شد.

به همت واحد آموزش و بنا بر الزامات اعتباربخشي بيمارستان ها كنفرانس علمي اين هفته بيمارستان ضياييان با موضوع گزارش دهي خطاهاي پزشكي درتاريخ 29تيرماه سالجاري برگزار شد.
دراين جلسه كه مدرس آن دكتر انوري مدير بيمارستان بودند، اساتيد متخصص و كارآموزان وكارورز ان پزشكي حضورداشتند.
در پايان اين كتفرانس ،زادروز آقاي دكتر حكمت متخصص قلب وعروق وعضو هيات علمي به ايشان تبريك گفته شد.