دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350078      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ چهارشنبه ۳۱ تير تعداد بازدید : 807

اخبارو اطلاعیه | برگزاری كارگاه آموزشي " تعهد و پوشش حرفه اي"

برگزاری كارگاه آموزشي " تعهد و پوشش حرفه اي"
به همت واحد آموزش كارگاه آموزشي " تعهد و پوشش حرفه اي" درتاريخ 31 تيرماه سالجاري درسالن آمفي تئاتربيمارستان ضياييان توسط دكتر اميدي معاون آموزشي بيمارستان، برگزارشد.

به همت واحد آموزش كارگاه آموزشي " تعهد و پوشش حرفه اي" درتاريخ 31 تيرماه سالجاري درسالن آمفي تئاتربيمارستان ضياييان توسط دكتر اميدي معاون آموزشي بيمارستان، برگزارشد.
دراين جلسه كه اساتيد متخصص، كارورزان و كارآموزان پزشكي حضورداشتند در خصوص موارد زير صحبت شد:
- الزام در رعايت پوشش حرفه اي توسط همه پرسنل درماني – آموزشي
- موارد تعهد حرفه اي يك پزشك
- آمادگي جهت بازديد معاونت درمان در خصوص ميزان رعايت تعهد حرفه اي در اورژانس بيمارستان ضياييان