دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350084      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ شنبه ۳ مرداد تعداد بازدید : 1243

اخبارو اطلاعیه | خبر فوری

خبر فوری
به اطلاع آندسته از دانشجویانی که در آزمون پیش کارورزی اسفند 92 پذیرفته شده اند ...

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که در آزمون پیش کارورزی اسفند 92 پذیرفته شده اند می رساند طبق مصوبه شورای آموزشی پردیس بین الملل واحد پایانامه ایشان در تابستان 94 منظور خواهد شد. لذا چنانچه دانشجویانی درخواست عدم اخذ این واحد در ترم تابستان را دارند لازم است تا تاریخ شنبه 10 مرداد به واحد آموزش مراجعه و اطلاع رسانی کنند. در غیر اینصورت این واحد در نیمسال تابستان اخذ و تمامی مسئولیت آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.