دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350093      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ يکشنبه ۴ مرداد تعداد بازدید : 1067

اخبارو اطلاعیه | قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو
اولین جلسه کلاسهای آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی توسط آقای دکتر فروغی درتاریخ سه شنبه6/5/94 تشکیل مییشود...

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو

 

اولین جلسه کلاسهای آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی  توسط آقای دکتر فروغی درتاریخ سه شنبه94/05/06 مییشود

موضوع:انواع نماهای پنومونی در گرافی های ساده  و سی تی اسکن

 

         زمان:30/13-30/12 

         مکان :سالن کنفرانس مرکز توسعه    

 

ارسال خبر :

آقای بابک بابایی صومعه