دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350117      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ سه شنبه ۶ مرداد تعداد بازدید : 1125

اخبارو اطلاعیه | برگزاری پانل DVT زن باردار

برگزاری پانل DVT زن باردار
به همت واحد آموزش، پانل DVT زن باردار 11 هفته درتاریخ 5 مرداد ماه سالجاری دربیمارستان ضیاییان برگزارشد...

به همت واحد آموزش،  پانل DVT زن باردار 11 هفته درتاریخ  5 مرداد ماه سالجاری دربیمارستان ضیاییان برگزارشد.

گردانندگان این پانل دکتر بندریان "متخصص زنان" - دکتر خراسانی" متخصص جراحی عمومی-" دکتر حکمت" رییس بخش قلب وعروق" و دکتر امیدی " معاون آموزشی بیمارستان " بودند .

شایان ذکراست دراین جلسه  اساتید متخصص گروههای مختلف تخصصی بیمارستان ، کارآموزان وکارورزان پزشکی حضورداشتند.