دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350121      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ شنبه ۱۰ مرداد تعداد بازدید : 1106

اخبارو اطلاعیه | قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو
جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی توسط گروه عفونی درتاریخ سه شنبه 94/05/13 تشکیل میشود...

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو

 

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی  توسط گروه عفونی درتاریخ سه شنبه 94/05/13  تشکیل میشود.

case: آقای 18 ساله با سردرد وضایعات جلدی (زونا)

           زمان:30/13-30/12                 

مکان :سالن کنفرانس مرکز توسعه