دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350139      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۳ مرداد تعداد بازدید : 1487

اخبارو اطلاعیه | برگزاری CPC دربیمارستان ضیاییان

برگزاری CPC دربیمارستان ضیاییان
به همت واحد آموزش بیمارستان ضیاییان، CPC با موضوع بیمار62 ساله دیابتیک با ضعف پیشرونده اندام ها از2سال قبل درتاریخ 12مردادماه سالجاری درسالن آمفی تئاتر برگزارشد...

به همت واحد آموزش بیمارستان ضیاییان،  CPC با موضوع  بیمار62 ساله دیابتیک با ضعف پیشرونده اندام ها از2سال قبل درتاریخ 12مردادماه سالجاری  درسالن آمفی تئاتر برگزارشد.

دراین جلسه که گردانندگان آن  دکتر صنعت " متخصص داخلی" و دکتروهابی" متخصص نورولوژی"  بودند، اساتید گروههای مختلف تخصصی ، اینترنها وکارآموزان پزشکی حضورداشتند.

درپایان جلسه به اینترن  اطفال " آقای پاک عقیده " که به سوالات پایانی جلسه ، پاسخ مناسب دادند ، جایزه ای به عنوان تشویق ازسوی معاونت آموزشی تقدیم شد.